Ads 468x60px

Featured Posts

Saturday, June 27, 2015

മായം: 14 ബ്രാൻഡ് വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് നിരോധനം

തിരുവനന്തപുരം: 
മായം ചേർത്ത 14 ബ്രാൻഡ് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഉൽപ്പാദനവും വിതരണവും വിൽപ്പനയും
സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ചു.  നിരോധിച്ച ബ്രാൻഡുകളും  ഉൽപാദകരും:
കേര പ്ലസ്
(ബിൻ ഷെയ്ഖ് ഫുഡ് പാർക്ക്, എടക്കര), ഗ്രീൻ കേരള (അച്ചു ട്രേഡേഴ്‌സ്,
പാലക്കാട്), കേര എ വൺ (എ.എം. കോക്കനട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, തിരുപ്പൂർ ), കേര
സൂപ്പർ (എ.എം.കോക്കനട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, തിരുപ്പൂർ ), കേരം ഡ്രോപ്‌സ് (
സൗത്ത് ലാൻഡ് ആഗ്രോ ടെക് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, രാമനാട്ടുകര), ബ്‌ളേസ് (പവൻ
ഇൻഡസ്ട്രീസ്, മലപ്പുറം), പുലരി (ബ്ലോക്ക് നം. 26, കിൻഫ്ര ഫുഡ് പ്രോസസിങ്
പാർക്ക്, അടൂർ), കൊക്കോ സുധം (കൈരളി ആഗ്രോ പ്രോഡക്ട്‌സ്, കൊച്ചി), കല്ലട
പ്രിയം (കല്ലട ഓയിൽ മിൽസ്, തൃശ്ശൂർ), കേര നൻമ (കല്ലട ഓയിൽ മിൽസ്, തൃശ്ശൂർ),
കൊപ്ര നാട് ( ജോസ് ബ്രദേഴ്‌സ് ആൻഡ് സൺസ്, തൃശ്ശൂർ), കോക്കനട്ട് നാട് (ജോസ്
ബ്രദേഴ്‌സ് ആൻഡ് സൺസ്, തൃശ്ശൂർ), കേര ശ്രീ (പി.കെ.ഓയിൽ മിൽസ്, ചേവരമ്പലം,
കോഴിക്കോട്), കേര നൻമ (ശ്രീ പരാശക്തി ഓയിൽ ട്രേഡേഴ്‌സ്, അയിരൂർ, വർക്കല).
നിരോധിച്ച
വെളിച്ചെണ്ണ വിൽക്കുന്നത്   ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ   ജില്ലാ  അസിസ്റ്റന്റ്
ഫുഡ് സേഫ്റ്റി കമ്മിഷണറെയോ    ടോൾഫ്രീ നമ്പറായ 1800 425 1125 ലോ
അറിയിക്കണം.


Source:http://news.keralakaumudi.com/news.php?nid=b6a6566105f50ed5f87c2d5d31331d56#

Kerala to Set up Mobile Labs to Test Quality of Food Products

THIRUVANANTHAPURAM: Concerned over increasing instances of food adulteration, Kerala is gearing up to set up a string of mobile testing laboratories at check posts, claimed to be a first such initiative in the country.
The plan is to examine the quality of food articles, including milk, milk products, oil and water, in view of increasing concerns on the flood of adulterated food articles from neighbouring states.
Tender procedures in this regard were almost complete and negotiations were on with a company to finalise the standards and conditions, a senior Food safety official said.
In the initial phase, three mobile lab units would be set up in selected check posts in the state.
State Food Safety Joint Commissioner K Anil Kumar said,
"This is the first time that any state is setting up such mobile labs at check posts to test quality of edible goods."
"By setting up mobile test labs, Kerala is actually showcasing a model for other states in the drive against adulterated articles. We are planning to open them at selected check posts in the state, but the exact locations are yet to be decided," he told.
The state-owned Kerala Medical Services Corporation Ltd has been entrusted with the selection of the company to set up the mobile labs.
"KMSCL has now zeroed in on a company and negotiations are going on," he said.
He said the state was already carrying out regular checks and strict monitoring to ensure the quality and safety of food articles and the drive has been intensified after the Maggi noodles controversy.
The government had also stepped up its vigil at check posts to prevent the arrival of vegetables and fruits, having high pesticide residue, from neighbouring states.
"There is no comparison between mobile testing labs and our highly sophisticated dedicated food safety labs. Only preliminary examination of samples is possible there. But, we will get first round results faster at the mobile labs," Anil Kumar said.
The samples, found to be having high degree of adulteration, would be sent to the nearby dedicated food safety labs for detailed examination.
"Though the quality of food articles, oil, milk, milk products and water can be tested at these labs, the pesticide content in vegetables cannot be examined there as it is a time consuming analytical process," the official said.
Such a facility would facilitate gradual decrease in flow of adulterated and sub-standard food products from other states, he added.
Kerala recently informed Tamil Nadu that vegetables brought from that state were found to have pesticide residues three to five times more than the permissible limit.
This was noticed during random visits to certain farmlands in nine districts in Tamil Nadu recently by a team of Food Safety officials from Kerala after the state launched a drive against sale of vegetables with high pesticide content.
As part of initiatives to check them, it had been made mandatory for all vegetables traders to get license and registration for sale.
The vehicles bringing vegetables from other states have also got to register themselves under the Food Safety and Quality Act.
A body of pesticide manufacturers had yesterday termed as "unfounded allegation" the Kerala government's finding of high pesticide residues in vegetables received from Tamil Nadu.
"The scientific data collected from Kerala government itself does not support their allegations. So our appeal (to them) is not to make any unfounded allegations against any Indian/Tamil Nadu farmer," Crop Care Federation of India, Advisor (Public and Policy Affairs), S Ganesan told reporters at Chennai.
Source:http://www.newindianexpress.com/states/kerala/Kerala-to-Set-up-Mobile-Labs-to-Test-Quality-of-Food-Products/2015/06/24/article2884074.ece

Food Safety Wing to Unleash 'Op Ruchi'

THIRUVANANTHAPURAM: The Food Safety wing is planning to take out state-wide raids under ‘Operation Ruchi’ for checking the use of pesticides in fruits and vegetables and adulterants in other food items. Chief Minister Oommen Chandy will also convene an inter-state co-ordination committee meeting on pesticide-ridden fruits and vegetables in Thiruvananthapuram on July 21, Health Minister V S Sivakumar has said.
The July 21 meeting will review the status of pesticide presence in agricultural produce against the backdrop of various preventive measures taken by the state government, Sivakumar said. ‘Operation Ruchi.’ will cover vegetable shops, bakeries, restaurants, super markets and hyper markets. The decisions were taken at a high-level meeting on Wednesday.    Packaged food items, edible oils, milk and packaged drinking water will come under the scanner. The government is also planning to hold district-level awareness camps before July 10 and at the Assembly constituency level, headed by MLAs, during July and August.
The report submitted by a Food Safety fact-finding team from Kerala which visited farm lands in Tamil Nadu had been submitted to the Central Advisory Committee, Food Safety and Standards Authority of India, on June 4. At the same meeting, the committee had asked the Food Safety Commissioner, Tamil Nadu, to submit a report.  Health Secretary Dr K Elangovan, Food Safety Commissioner (in-charge) K Anil Kumar, Health Department director Dr S Jayasankar and other officials were present at Wednesday’s meeting.